Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Sesja Rady Miejskiej

 Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Wołowie została zwołana na dzień 9 września 2019 r. ( poniedziałek) o godz. 8:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie

w dniu 9 września 2019 r. godz. 8:30

  1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwały:

  1. w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2019 rok.

  1. Interpelacje i zapytania Radnych.

  2. Wolne wnioski i informacje.

  3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.

  4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 

Dodano: Czwartek, 05 września 2019