Oferta na realizację zadania publicznego pt. Przygotowanie i przeprowadzenie "1 Olimpiady Dobrego Rocznika".

herb small

W dniu 4 września 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Senioralne Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pt. Przygotowanie i przeprowadzenie „1 Olimpiady Dobrego Rocznika."

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.450 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, Wydział Spraw Społecznych lub elektronicznie: patrycja.olech@wolow.pl.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

http://bip.wolow.pl/a,18847,informacja-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-art19a.html

Dodano: Wtorek, 10 września 2019