Konsultacje w sprawie współpracy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

Biznes

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne Gminy Wołów na spotkanie konsultacyjne dotyczące:

- zmian w procedurze przeprowadzenia zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku

- programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 Termin: 8 października 2019 r. godz. 16:00 Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Wołowie

Dodano: Czwartek, 03 października 2019