Aktywnie w świetlicach

Swiss Contribution

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Świetlice wiejskie podstawą inicjatyw lokalnych” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago w partnerstwie z gminą Wołów i Wińsko. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarskiego Grantu Blokowego.

Celem projektu jest aktywizacja i wzmocnienie działań prowadzonych przez 10 świetlic wiejskich – po 5 świetlic z terenu gmin Wołów i Wińsko. Oba samorządy gminne są partnerem w projekcie, zapewniając częściowo, oprócz oczywiście współpracy merytorycznej, wkład własny rzeczowy i finansowy.

Projekt zakłada kompleksowe rozwinięcie działań podejmowanych w świetlicy wiejskiej jako przestrzeni rozwoju aktywności obywatelskiej. Projekt oferuje kompleksowe wsparcie osobom odpowiedzialnym za prowadzenie działań środowiskowych i aktywizujących społeczność lokalną, w tym w ramach lub poprzez działalność świetlic wiejskich. Projekt skierowany jest zatem zarówno do opiekunów świetlic, jak i sołtysów czy lokalnych liderów, członków organizacji pozarządowych, rad sołeckich, grup odnowy wsi. W sumie wsparciem objętych zostanie 30 osób – po 3 osoby na świetlicę/sołectwo.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

- warsztaty (jeden wyjazdowy i 6 stacjonarnych),
- spotkania coachingowe,
- wsparcie animacyjne,
- spotkania tematyczne z ekspertami,
- wizyty studyjne,
- przedsięwzięcia lokalne organizowane przez uczestników projektu,
- powstanie w każdej świetlicy Punktów Informacji Obywatelskiej, 

Przedsięwzięcia lokalne oraz punkty informacji obywatelskiej mogą liczyć na dofinansowanie w ramach projektu w kwocie po 800 zł brutto. Zachęcamy więc do zgłaszania swojego udziału w projekcie, bo zapewnia on nie tylko wsparcie merytoryczne, ale także techniczne. Poniżej znajduje się regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy. Termin zgłoszeń upływa 31 października!

 

Dodano: Poniedziałek, 21 października 2013