Zostań terytorialsem - rekrutacja trwa!

wojsko

Jednym z celów Wojsk Obrony Terytorialnej jest wspieranie administracji rządowej i samorządowej oraz społeczności lokalnych w budowie bezpiecznych warunków życia i rozwoju - w stanie pokoju, kryzysu niemilitarnego, kryzysu militarnego oraz wojny - na terenie gmin, powiatów i województw. Istniejące aktualnie systemy zarządzania kryzysowego potrzebują wsparcia ze strony sił zbrojnych. WOT, w ramach systemu zarządzania kryzysowego, we współdziałaniu z Obroną Cywilną, Państwową Strażą Pożarną oraz Policją, mogą znacznie wzmocnić ten system poprzez przygotowanie w każdym powiecie kilkuset wyposażonych i wyszkolonych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Jednym z najważniejszych zadań WOT jest wspieranie działań w zakresie ochrony ludności przed skutkami klęsk żywiołowych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie, realizując współpracę z samorządami lokalnymi informuje o naborze do służby wojskowej w WOT, w szczególności o naborze do 16. Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Więcej informacji pod adresami: www.terytorialsi.mil.pl oraz www.wkuglogow.wp.mil.pl

Dodano: Czwartek, 31 października 2019