Obwieszczenie Zarządu Koła Łowieckiego "ROKITA"

Książka polowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art 42b ust.1e Ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów zawiadamia o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu planowanych polowań zbiorowych. Zarząd Koła Łowieckiego „ROKITA” Brzeg Dolny, dzierżawca obwodu łowieckiego 130 i 131, informuje o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2019/2020. Kalendarz polowań wg tabeli poniżej.

Dodano: Wtorek, 05 listopada 2019