Nowe informacje dotyczące Systemu Odbioru Odpadów

segregacja

Ważne dodatkowe informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wołów:

1. Na terenie Cmentarza Komunalnego w Wołowie ustawiono pojemniki do selektywnej zbiórki szkła (kolor zielony) oraz odpadów biodegradowalnych (kolor brązowy).

2. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańcy Gminy Wołów mogą oddawać do specjalistycznych pojemników, które zlokalizowano w następujących punktach:

a) Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Rawickiej w Wołowie,
b) "Apteka Wołowska" przy ul. Poznańskiej,
c) "Apteka w Rynku" przy ul. Radnej.

3. Mieszkańcy Gminy Wołów mogą oddawać odzież i tekstylia do specjalistycznych pojemników koloru beżowego, ustawionych na terenie miasta Wołowa oraz w 10 wsiach Gminy Wołów.

Dodano: Czwartek, 24 października 2013