Spotkanie ws. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie_NGO1

Zgodnie z zarządzeniem nr 152/2013 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 18 października 2013 r. ogłasza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok’.

W dniu 30 października 2013 r. o godz. 15:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie odbędą się konsultacje w formie otwartego protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag z wykorzystaniem formularza .

Dodano: Piątek, 25 października 2013