Dotacja dla Gminy Wołów na usuwanie azbestu

Azbest - obrazek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej We Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznały Gminie Wołów w 2013 roku dotację w wysokości 29536,27 zł na realizację zadania: 'Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów – ETAP II'.


Osiągnięto następujący efekt ekologiczny: usunięto i zagospodarowano 2607m2 (30,82 Mg) azbestu z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych. Całkowity koszt zadania: 34 753, 54 zł.


Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków o pomoc finansową przy usuwaniu azbestu na rok 2014 dla nieruchomości ujętych w inwentaryzacji Programu Usuwania Azbestu Gminy Wołów.

Dodano: Czwartek, 31 października 2013