Wspólnie po fundusze unijne

Spotkanie 1

Wołów, Trzebica, Prusice, Brzeg Dolny i Oborniki Śląskie wspólnie przygotowują się do pozyskiwania środków w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020.

W wołowskim ratuszu miało miejsce spotkanie przedstawicieli 5 samorządów (Powiatu Trzebnickiego, Gmin: Prusice, Brzeg Dolny, Oborniki Śląskie i Wołów) w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu predefiniowanego Związku Miast Polskich „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”.

Projekt jest częścią Programu Regionalnego Mechanizmów Finansowania EOG na lata 2009-2014. Jego celem jest przygotowanie JST do ubiegania się o dofinansowanie w projektach konkursowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w styczniu 2013 r. Dofinansowanie, w maksymalnej kwocie 550 tys. Euro, można otrzymać na opracowanie strategii rozwoju, planów operacyjnych, studiów wykonalności, dokumentacje projektowo-kosztorysowe. Wszystkie samorządy zadeklarowały chęć udziału w projekcie, którego liderem będzie Gmina Wołów. Prace nad wnioskiem już się rozpoczęły.

Dodano: Wtorek, 04 września 2012