Urzędnicy będą doręczać na terenie miasta Wołowa decyzje wymiaru podatku

Ratusz latem

Urzędnicy będą doręczać na terenie miasta Wołowa decyzje wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na 2020 r. wraz z blankietami dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Gminy Wołów informuje, że od 8 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołowie będą doręczać mieszkańcom Wołowa decyzje w sprawie wymiaru podatków lokalnych na 2020 r. wraz z blankietami do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzje i blankiety będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne. Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego do dnia 9.03.2020 r. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

Dodano: Wtorek, 11 lutego 2020