Urząd Miejski znów przyjmuje interesantów

Ratusz latem

Od jutra (tj. 15 maja 2020 r.) przyjmujemy interesantów w Urzędzie

Zapoznaj się z zasadami!

 

Informujemy, że do obsługi mieszkańców wyznaczony został hol w budynku głównym Ratusza. Bramy i pozostałe wejścia do urzędu pozostają zamknięte.

 

 • Podtrzymane zostały ograniczenia w przemieszczaniu się klientów po wydziałach urzędu z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (w razie konieczności)
 • Mieszkaniec wchodząc do urzędu po zdezynfekowaniu się w komorze do dezynfekcji składa dokumenty w Punkcie Obsługi Klienta lub czeka na przyjście pracownika u którego załatwia sprawę.
 • Limit klientów w holu to dwie osoby.
 • Klienci przyjmowani są pojedynczo, bez osób towarzyszących.
 • Mieszkańcy będą przyjmowani z zachowaniem reżimu sanitarnego: obowiązkowa maseczka + dezynfekcja rąk
 • W dalszym ciągu prosimy o wcześniejsze umówienie się z urzędnikiem telefoniczne na określoną godzinę.
 • Jeśli klient trafi do urzędu bez umówienia, pracownik Punktu Obsługi Klienta poprosi pracownika danego wydziału o przyjście do stanowiska wydzielonego w holu głównym, z zachowaniem dystansu i w środkach ochrony osobistej (maska, rękawiczki).

 

Zasady korzystania z komory do dezynfekcji:

 • Mogą z niej korzystać osoby pełnoletnie, które mają założoną maseczkę.
 • Do kabiny można wejść tylko jeśli zapalone jest zielone światło.
 • Po wejściu należy ustawić się na środku kabiny.
 • Mrugające czerwone światło oznacza rozpoczęcie aplikacji środka dezynfekującego.
 • Podczas aplikacji należy unieść ręce do góry i obracać się.
 • Nie należy podnosić głowy.
 • Ponowny sygnał świetlny koloru zielonego oznacza zakończenie procesu dezynfekcji.

 

Przedstawione wyżej zasady obowiązują do odwołania

 

 

Dodano: Czwartek, 14 maja 2020