Bezpłatne szkolenia dla NGO

Plakat-ngo

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniach upowszechniających w ramach projektu "Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego".


Stowarzyszenie Euro-Concret, Gmina Wrocław oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego” zapraszają organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenia w tematach:


Aspekty prawne w działalności NGO
Aspekty finansowo - księgowe w NGO
Zarządzanie projektem w NGO


Zapewniamy:
- 24 godziny praktycznych szkoleń z zastosowania standardów opracowanych w ramach projektu,
- materiały szkoleniowe,
- publikacje zawierające standardy: prawny, księgowy i zarządzania,
- pomoc w zakresie zdiagnozowania mocnych i słabych stron w funkcjonowaniu organizacji,
- przygotowanie planu wdrażania standardów w każdej organizacji biorącej udział w szkoleniu.


Szczególnie zapraszamy organizacje, które:
- prowadzą działania w zakresie edukacji, pomocy społecznej lub rynku pracy,
- realizują inicjatywy finansowane ze środków publicznych,
- korzystają ze wsparcia finansowo - organizacyjnego Gminy Wrocław, a także z powiatów: średzkiego, wroclawskiego, oławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, wołowskiego.

Więcej informacji, rekrutacja na stronie projektu www.iwroclaw.pl/standaryzacjango

Dodano: Wtorek, 07 stycznia 2014