Oferta realizacji zadania publicznego 'Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży...'

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w myśl art. 19a dotyczącego oferty realizacji zadania publicznego złożonego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z punktem 4 każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Szczegóły oferty w załączonym pliku.

Dodano: Środa, 12 września 2012