Bal Charytatywny na rzecz budowy „Niezwykłej Krainy"

II Bal Charytatywny SON

Weź udział w akcji pomagania.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie istnieje od 1995 roku. Zarząd Stowarzyszenia tworzą rodzice dzieci niepełnosprawnych. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

W dniu 02 lipca 2013 roku został podpisany Akt Notarialny i z tą chwilą Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie nabyło od Starostwa Powiatowego w Wołowie prawa do gruntu. Od tej pory mamy kawałek własnego nieba pod którym, powstanie Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczo – Wychowawczy „Niezwykła Kraina".

Będzie to przyjazne miejsce na ziemi dla dzieci z wadami rozwojowymi, które wymagają nieustannej opieki i rehabilitacji. „Niezwykła Kraina" będzie również bezpieczną przystanią pełną ciepła i spokoju, w której znajdą miejsce osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnego życia w momencie, gdy zabraknie już ich najbliższych.

Największym i najtrudniejszym zadaniem dla nas, jest otoczenie opieką i umożliwienie rozwoju jak największej grupie dzieci niepełnosprawnych – już od pierwszych dni, od zauważenia nieprawidłowości, po ostatni dzień życia. Dla nich właśnie, i tych malutkich, i tych dorosłych pragniemy zmienić otaczający ich trudny świat na „Niezwykłą Krainę", w której otoczone będą specjalistyczną rehabilitacją, terapią, troskliwą opieką a rodzice znajdą nadzieję i ukojenie serc.

Rodzice od chwili narodzin dziecka niepełnosprawnego przeżywają nieustający, łamiący serce ból i strach o ich przyszłość. „Niezwykła Kraina" jest odpowiedzią na dręczące rodziców pytanie „ co się stanie z moim dzieckiem kiedy zamknę oczy?". Niestety koszt wybudowania ośrodka jest olbrzymi, my - rodzice tych dzieci, sami nie poradzimy sobie z tak wielkim przedsięwzięciem. Dlatego też realizujemy różne działania dające możliwość uzyskania funduszy na cel budowy „ Niezwykłej Krainy".

Mamy czas karnawału, czyli czas zabawy i radości. Dnia 08.02.2014r. w Pałacu Mojęcice odbędzie się II Bal Charytatywny. Zapraszamy, przyjdź, baw się i pomagaj.

Uczestnictwo w Balu Charytatywnym to udział w budowie Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczo – Wychowawczego „Niezwykła Kraina".


Z wyrazami szacunku

Założyciel Stowarzyszenia, długoletni Prezes Prezes
Radna Powiatu Wołowskiego - Elżbieta Bereza

Prezes - dr inż. Izabela Bek- Kaczkowska

 

Rezerwacja biletów i informacje w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26 (teren szpitala w Wołowie), telefon: 71 319 56 09 ul. Polna 1 w Wołowie, telefon: 71 389 79 29.

Dodano: Poniedziałek, 27 stycznia 2014