Oferta realizacji zadania publicznego

herb small

W dniu 11.08.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Wiejski Klub Sportowy Orkan Mojęcice na realizację zadania publicznego pt. Uczestnictwo w rozgrywkach ligowych.

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234 poz 1536 z późn. zm.) w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty (decyduje data wpływu) można zgłaszać uwagi bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w godzinach pracy urzędu, drogą mailową na adres: kinga.pisching@wolow.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, Rynek 34.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz na stronie internetowej www.wolow.pl

Dodano: Wtorek, 12 sierpnia 2014