Oferta realizacji zadania publicznego - PROMOTOR Pełczyn

herb small

W dniu 05.08.2014 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Klub Piłkarski Promotor Pełczyn na realizację zadania publicznego pt. Uczestnictwo w rozgrywkach ligowych.

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234 poz 1536 z późn. zm.) w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty (decyduje data wpływu) można zgłaszać uwagi bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w godzinach pracy urzędu, drogą mailową na adres: renata.studenna@wolow.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, Rynek 34.

Dodano: Piątek, 08 sierpnia 2014