Spotkanie informacyjne „Możliwości wsparcia dla przedsiębiorczych”.

Herb Wołowa

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom informacji między innymi na temat możliwości pozyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem spotkania.

Program Spotkania Informacyjnego

„Możliwości wsparcia dla przedsiębiorczych”

Wołów, 21 marca 2012, godz. 10.00-13.00

Miejsce spotkania: Urząd Miasta i Gminy w Wołowie, Sala nr 6

10.00-10.15    Rejestracja uczestników

10.15-10.45    Możliwości pozyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Katarzyna Ostrowska, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

10.45-11.15    Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
Dominika Podgórska, Punkt Informacyjno – Kontaktowy RPO WD

11.15-11.45    Dolnośląski Fundusz Powierniczy – szansa rozwoju dla mikro, małych i średnich firm na Dolnym Śląsku
Marta Kuczyńska, Bank Gospodarstwa Krajowego

11.45-13.00    Konsultacje indywidualne
Katarzyna Ostrowska, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Dominika Podgórska, Punkt Informacyjno – Kontaktowy RPO WD

 

Dodano: Środa, 14 marca 2012