Sądownictwo szykuje się do protestu.

Sądy

W dniu 16.03.2012 r. przed gmachem Sejmu RP rozpocznie się ogólnopolski protest organizacji związkowych działających w sądownictwie powszechnym przeciwko likwidacji przeszło 110 sądów rejonowych oraz od lat pogarszającej się sytuacji pracowników sądowniczych. Podczas manifestacji związkowcy "Solidarności" złożą na ręce Ministra Jarosława Gawina listę postulatów, których niespełnienie skutkować będzie wejściem w spór zbiorowy. Więcej na stronie ps-solidarnosc.org.

Dodano: Środa, 14 marca 2012