Oferta realizacji zadania publicznego pt. „Spacerem po Wołowie"

herb small

W dniu 15 lipca 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego na realizację zadania publicznego pt. „Spacerem po Wołowie".

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

Dodano: Wtorek, 21 lipca 2015