Oferta na realizację zadania publicznego pt. „Seniorzy w Internecie i na parkiecie”

Herb Wołowa

W dniu 12 lutego 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO, na realizację zadania publicznego  pt. „Seniorzy w Internecie i na parkiecie”.
Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta znajduje się tutaj.

Dodano: Wtorek, 19 lutego 2013