Spotkanie organizacji pozarządowych

Spotkanie NGO

Dnia 21.02.2013 (czwartek) w Urzędzie Miejskim, w Sali Sesyjnej o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie organizacji pozarządowych z Powiatu Wołowskiego, którego celem jest podsumowanie pracy trzeciego sektora za rok 2012 oraz wyznaczenie kierunków dalszych działań na kolejny rok. Podczas spotkania wspólnie z przedstawicielami trzeciego sektora oraz zaproszonych gości będziemy dyskutowali o obecnej sytuacji, potrzebach oraz możliwościach, jakie stoją przed organizacjami pozarządowymi w kontekście ich współpracy między sobą oraz efektywnych kontaktów z władzami lokalnymi. Organizatorami spotkania są: Lokalny Inkubator NGO w Wołowie prowadzony przez Stowarzyszenie PROPAGO i Gmina Wołów.

Dodano: Wtorek, 19 lutego 2013