Umorzenie zaległości podatkowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie

Herb Wołowa

Burmistrz Gminy Wołów w dniu 20.02.2013 r. umorzył dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości w zakresie: VIII, IX, X, XI, XII raty za 2012 r. w łącznej kwocie 17.214,00 zł. wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 659,00 zł. Decyzję w tym zakresie podjął  z uwagi na trudną sytuację finansową  strony oraz z uwagi na charakter świadczonych usług.

Dodano: Środa, 20 lutego 2013