Spotkanie organizacji pozarządowych

Spotkanie NGO1

21 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z obszaru Powiatu Wołowskiego. Wzięło w nim udział 42 przedstawicieli sponad 20 organizacji. Przybyłych gości przywitał burmistrz Dariusz Chmura. Wśród przedstawicieli władz samorządowych nie zabrakło burmistrza Maciej Nejmana, oraz sekretarza Gminy Wołów Anny Brodziak-Cisak.

Spotkanie poprowadziła pani Krystyna Laszkiewicz, a wśród zaproszonych gości pojawili się również przedstawiciele Starostwa Powiatowego z Wołowa oraz radna sejmiku dolnośląskiego pani Wioletta Susmanek, nie zabrakło również przedstawicieli Wołowskiej Rady Miejskiej.

Celem spotkania było podsumowanie pracy organizacji pozarządowych za rok 2012 oraz wyznaczenie kierunków dalszych działań na kolejny rok. Podczas spotkania prowadzono dyskusję o obecnej sytuacji, potrzebach oraz możliwościach, jakie stoją przed organizacjami pozarządowymi w kontekście ich wspólnej współpracy oraz efektywnych kontaktów z władzami lokalnymi.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Co było-co będzie”, czyli kreatywne podejście do tego czym zajmują się organizacje. Każdy z przedstawicieli organizacji zaprezentował przykłady kreatywnych rozwiązań i miał na celu zainspirować uczestników do szukania nowości i świeżości w działaniach swoich organizacji, tak, aby oferta skierowana do mieszkańców była atrakcyjna i spotykała się z dobrym odbiorem adresatów.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję podzielić się doświadczeniem w realizowaniu własnych projektów oraz dowiedzieć się m.in., czym jest kreatywność, jak ją rozumieć i jak jej używać.

 

Zaprezentowały się takie stowarzyszenia jak:

- Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”

- Stowarzyszenie „Warzęgowianie”

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Białawy Białawy Małe

- Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu

- Stowarzyszenie Lubiąż

- Progres

- Głębowiczanie

- Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI

- Stowarzyszenie „Rodzinnie dla dzieci” w Wołowie

- Stowarzyszenie „Mleczna Dolina”

- Stowarzyszenie „Jezierzyca”

- Stowarzyszenie na rzecz wsi Orzeszków

- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

- Stowarzyszenie mieszkańców i sympatyków wsi Uskorz Mały

- Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów Wołów

- Fundacja Złote Psy

- Stowarzyszenie Białawy

- Stowarzyszenie Mleczna Dolina w Pełczynie

- Filia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wołowie

- Fundacja Vitis Stary Wołów

- Stowarzyszenie Tratwa

Organizatorami spotkania byli: Lokalny Inkubator NGO w Wołowie prowadzony przez Stowarzyszenie PROPAGO i Gmina Wołów.

 

Wszystkim stowarzyszeniom dziękujemy za przybycie.

Dodano: Poniedziałek, 25 lutego 2013