Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Herb Wołowa

W dniu 1.03.2013 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 1 marca 2013 r. godz. 13.00.

 1. Otwarcie obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Czas dla samorządów wsi.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 8 lutego 2013 r. do 20 lutego 2013 r.
 5. Organizacje pozarządowe, współpraca Gminy Wołów z tymi organizacjami.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołów środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/164/12 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie ustalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego Wołów Spółka z o.o. na lata 2012 – 2014.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.
 9. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wołowie.
 10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 11. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Dodano: Piątek, 01 marca 2013