Wołowska Karta Seniora

Wołowska Karta Seniora

Gmina Wołów rozpoczęła realizację projektu „Wołowska Karta Seniora”. Dzięki karcie osoby po 60. roku życia będą mogły skorzystać ze zniżek.

Karta stanowi formę aktywizacji seniorów. Pomysłodawcą programu jest Gmina Wołów. Wołowska Karta Seniora jest odpowiedzią na postulaty, które pojawiły się w prowadzonym badaniu ankietowym wśród seniorów z terenu gminy. WKS jest elementem dużego przedsięwzięcia jakim jest program na lata 2019-2030 „Gmina Wołów Seniorom”.

Jak wynika z opinii środowisk, gdzie karty zostały wprowadzone, posiadacze kart chętniej angazują się w życie społeczne, bardzo często dzięki zastosowanym znikżkom korzystają z ofert kulturalnych, sportowych czy wyjazdowych. Przedsięiorcy tworzą przy okazji nową grupę docelową jaką są osoby starsze, natomiast samorządy wydają kolejne edycje kart seniora dając tym samym impuls przedsiębiorstwom do uczestnictwa w programie. Taki cel stawiamy również sobie wydając WKS.

 

Kto może otrzymać kartę?

Wołowską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60. rok życia i wypełni formularz zgłoszeniowy.

Gdzie znaleźć formularz zgłoszeniowy?

Formularz karty zgłoszeniowej załączony jest na końcu artykułu. Dostępny jest także w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie. Wypełniony kwestionariusz należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem i dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Wołowie (II piętro, pokój nr 13). Informacje odnośnie karty: 71 319 13 30.

Czy karta jest płatna?

WKS jest bezpłatna, a oprócz tego jest bezterminowa.

Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie Wołowskiej Karty Seniora?

Upoważnia ona do zniżek w puntkach wskazanych przez Partnerów karty. Gmina Wołów jest obecnie na etapie podpisywania porozumień z partnetami programu.

W jaki sposób korzystać z posiadanej karty?

Korzystanie przez seniora z promocji oferowanych przez partnerów jest możliwe wyłącznie za okazaniem karty i dokumentu tożsamości.

W jakim czasie można otrzymać kartę?

Karta w miarę możliwości będzie wydawana bezpośrednio po przedłożeniu przez seniora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w każdym przypadku jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wypełnionego kwestionariusza.

Co w przypadku, gdy senior nie może odebrać karty osobiście?

W takim przypadku senior może upoważnić pisemnie wsazaną przez siebie osobę, która w jego imieniu odbierze kartę.

Czy karta może być udostępniana innym seniorom?

Nie, karta jest imienna i nie może być udostępniana innym osobom.

Czy senior może korzystać ze zniżek po przeprowadzeniu się poza teren gminy?

W przypadku zmiany miejsca zamieszania znajdującego się poza Gminą Wołów, senior jest zobowiązany do niezwłocnego poinformowania o tym fakcie Gminy Wołów i zwrotu karty oraz traci uprawnienie do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów.

Czy senior może zrezygnować z posiadania karty?

Tak, senior może zrezygnować z karty w każdym dowolnym momencie.

Co w przypadku utraty lub uszkodzenia karty?

Należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Wołowie w celu złożenia wniosku o duplikat karty.

Kto może być partnerem programu Wołowska Karta Seniora?

Partnerem Programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, które przystąpią do współpracy w ramach Programu poprzez umożliwienie posiadaczom karty korzystania z promocji na świadczone przez siebie usługi lub na zakup oferowanych przez siebie towarów.

W jaki sposób można dokonać zgłoszenia jako Partner programu?

Wzór formularza zgłoszeniowego dla Partnera programu znajduje się w załącznikach do powyższego artykułu. Zakres oferowanych przez danego Partnera promocji i zasady korzystania z nich określa porozumienie zawarte przez partnera z Gminą Wołów, którego wzór okresla załącznik do powyższego artykułu.

Gdzie znajdą się informacje, które podmioty są Partnerami programu?

Aktualna informacja o partnerach programu oraz oferowanych promocjach będzie dostępna na www.wolow.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Wołowie. Oprócz tego każdy Partner w widocznym miejscu będzie posiadać w swojej siedzibie naklejkę informującą o uczestnictwie w programie.

 

Partnerzy Wołowskiej Karty Seniora

 

Wszelkich informacji o działaniach Gminy Wołów na rzecz seniorów, informacji o karcie seniora, nowych parterach, zmianach i nowościach szukaj: www.wolow.pl, FB- Wołów Seniorom. Kontakt: Pełnomocnik Burmistrza ds Polityki Senioralnej –

tel.: 71 319 13 30, 510 249 946

 

e-mail: eugeniuszstanczak@wolow.pl

 

DATA WYDANIA AKTUALIZACJI 05.01.2020 ROKU

 

1. TAKSÓWKI OSOBOWE. GARULA TAXI

Przewóz osób w zakresie działalności taksówki osobowej. Oferuje posiadaczom Wołowskiej Karty Seniora swoją dyspozycyjność, możliwość przewiezienia jednorazowo do 6 osób oraz zniżkę 15% na świadczone usługi. KONTAKT: 693 528 331,

email: garulataxi@wp.pl, ul. Inwalidów Wojennych 38, 56-100 Wołów.

2. ARTYKUŁY ORGODNICZE, FIRMA HANDLOWO– USŁUGOWA JUSTEX,
 56-100 Wołów,ul. Wierzbowa 3.

KONTAKT: 692 811 318,

email: barbara.justynska@gmail.com.

Oferuje rabaty 5% na wszystkie artykuły

przy płatności gotówką.

3. USŁUGI KULTURALNE, EDUKACYJNE, ROZRYWKOWE, Wołowski Ośrodek Kultury,

56-100 Wołów ul. Sikorskiego 6, DK w Lubiążu. KONTAKT: 71 / 389 26 43, www.wok-wolow.pl, fb/wokwolow.

OFERTA:

1. BEZPŁATNE zajęcia modelarskie i zajęcia tańca towarzyskiego.

2. Oferta zniżek dla grup: objazdowe kino Visa.

3. 5% zniżki na udział w zajęciach sekcji. muzycznych, plastycznych (od IX 2019).

4. 10% zniżki na udział w Kole Gospodyń Miejskich (od IX 2019).

 

4. KULTURA: udział w wydarzeniach kulturalnych, możliwość tworzenia zasobu, udział w projekcjach, udział w wyjazdach towarzyskich. MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, 56-100 Wołów, ul. Sikorskiego 8. KONTAKT: 71/ 389 25 31, www.migbp-wolow.pl FACEBOOK (INSTAGRAM), email: bibliotekawolow@migbp-wolow.pl

OFERTA:

1. 100 % zniżki na udział w zajęciach.

2. 20 % Zniżka na wyjazdy turystyczne.

5. SALON OPTYCZNY Paweł Jakubowski,

ul. Piastów Śląskich, 56-100 Wołów.

KONTAKT: 71/ 389 22 99, email: salonoptyczny@vp.pl.

OFERUJE rabaty na cały asortyment:

1. 2% zniżki przy zakupie do 300 zł.

2. 5 % zniżki przy zakupie powyżej 300 zł.

! Rabat nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami.

6. CENTRUM DOBREGO SŁUCHU, APARATY

SŁUCHOWE, ul. Rynek 31, 56-100 Wołów,

mgr Magdalenia Sowizdraniuk – dyplomowany protetyk słuchu, KONTAKT: 607 747 676,

OFERUJE:

1. Bezpłatne badanie słuchu.

2. 5% rabat na sprzedawane akcesoria.

7. GASTRONOMIA RESTAURACJA „RATUSZOWA” Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów. KONTAKT: 608 201 548.

OFERUJE upust 5% na sprzedawane artykuły.

8. KSIĘGARNIA Beata Kaczmarek, 56-100 Wołów, ul. Rynek 33. KONTAKT: 508 149 073,

ksiegarnia.wolow@onet.eu, FB: księgarnia

Wołów. OFERUJE:

1. Tanie poniedziałki z książką - 5% rabatu na zakupione książki.

2. 10% upusty na zakupione zabawki w dniach: 1 czerwca – Dzień Dziecka i 6 grudnia Mikołajki.

9. AGD - RTV ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY Spółka M. W. Rycerz, 56-100 Wołów,

ul. Szkolna 2. KONTAKT: 508 310 825, email:rycerz100@poczta.onet.pl. OFERUJE upusty 1-5 % na sprzedawane produkty.

10. SKLEP U WIELGOSZA Krzysztof Wielgosz 56-100 Lubiąż, ul. Chopina 1 A KONTAKT: 780 059 765, email: wielgosz.lubiaz @opole.lewiatan.pl. OFERUJE 5% rabatu na zakupione artykuły za wyjątkiem wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

11. FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA

Stec Dariusz, 56-100 Wołów, ul. Józefa Piłsudskiego 34 (na bazarze).

OFERUJE 3 % upustu na wszystkie artykuły.

KONTAKT: tel. 693 999 378.

12. OVB ALLFINANZ POLSKA – DORADZ-TWO FINANSOWE I UBEZPIECZENIA. Grażyna Grzegorczyk OFERUJE darmowe doradztwo finansowe, 7 % zniżki na ubezpieczenia majątkowe, zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne i firmowe zgodnie z historią szkodowości. ZADZWOŃ nr 609 574 555

USTAL MIEJSCE SPOTKANIA.

13. FITNES, TANIEC, ZDROWIE, STUDIO BALANS. Tomasz Pamin, ul. Browarna 5,

56-100 Wołów. OFERUJE zniżki

- 30% dla klienta indywidualnego,

- 150/1 h zajęć ruchowych tanecznych dla grup,

- 250/1 h zajęć prozdrowotnych dla grup.

KONTAKT – tel.: 505 778 012

14. FITNES DS TEAM DARIUSZ SKRZYPICKI 56-100 Wołów, ul. Kolejowa 2 oraz ul. Parkowa 30/1. OFERUJE zniżki: 50 % na pierwszy karnet na zajęcia grupowe, 10% na każdy następny karnet na zajęcia grupowe, 15% na trening personalny, 15 % na trening EMS (trening z elektrostymulacją). KONTAKT: 668 002 289,

e-mail: dstam.wolow @gmail.com.

15. MEDYCZNA Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 26, Agnieszka Poprawska Cierpiał, tel. 530 462 790

1) bezpłatny pomiar w każdy pierwszy czwartek miesiąca poziomu cukru praz ciśnienia, dla pacjentów zadeklarowanych w PCM Sp. z o.o.. Miejsce badania Przychodnia ul. Piłsudskiego 34 Wołów,

2) 5 % rabatu na wypożyczenie sprzętu medycznego dla pacjentów zadeklarowanych.

16. BANKOWOŚĆ, Bank Spółdzielczy

ul. J. Piłsudskiego 27, 56-100 Wołów,

PK Lubiąż, ul. Mickiewicza 1, 56-100 Wołów.

Kontakt: Kierownik O/Wołów – Lila Głogowska – 71 389 24 50. www.bszmigrod.com.pl. OFEROWANA PROMOCJA:

- dla posiadaczy „Wołowskie Karty Seniora” nowo otwierane „KONTO SENIOR” – brak opłat przez pierwsze pół roku, później „1” zł. – dla posiadaczy „Wołowskiej Karty Seniora” KREDYT SENIOR oprocentowanie obciążenia o 1/5 % niższe.

17.TELEFONY, SERWIS – „MAXPOL” Mariusz Szewc, 56-100 Wołów, tel.:888 494 321

56-100 Wołów, ul. Zwycięstwa 17,

UPUST 5 % na usługi.

18. PODOMEDID – usuwanie odcisków, terapia pękających pięt, usuwanie brodawek, leczenie zmian chorobowych paznokci, profilaktyka stopy cukrzycowej, korekta paznokci wrastających. ZNIŻKA 10% NA USŁUGI, Daniela Garncarz, 56-100 Wołów, ul. Piłsudskiego 34/1 pierwsze piętro (na targowisku) tel.: 691 230 402.

19. USŁUGI –„ZŁOTA RĄCZKA” Andrzej Stocki, Uskorz Wielki 35, 56-100 Wołów, UPUST 10 % na usługi. Usuwanie domowych usterek, biały montaż i demontaż, naprawy elektryczne (gniazda, włączniki, oświetlenie, regulacja drzwi i okien, naprawy hydrauliczne (kabina, umywalka, zlewozmywak).

Kontakt: 605 747 987.

20. CRYOS REHABILITACJA SP. Z O.O.

Aleja Kasprowicza 95/5, 51-146 Wrocław

Oferta: kriokomora, elektrostymulacja, laseroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, krioterapia miejscowa, masaże, rehabilitacja. Upust 10 % na usługi.

KONTAKT: 511 363 013, rejestracja@cryos.pl

Strona internetowa: httpes//cryos.pl

21. UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A. ul.Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek,

Kontakt tel.: 54 283 62 65, e-mail: karolina.miecielska@uzdrowiskociechocinek.pl

www.uzdrowiskociechocinek.pl

Miejsca realizacji:

1. Szpital Uzdrowiskowy Nr 4 „Dom Zdrojowy”, ul.Leśna 3,

2. Łazienki Uzdrowiskowe Nr 1, ul. Armii Krajowej 6,

3. Sanatorium Uzdrowiskowe „Grażyna”, ul.Traugutta 6,

4. Zbytkowa Warzelnia Soli, ul. Solna 6,

5. Tężnie Solankowe, ul. Tężniowa.

Oferowane zniżki:

1. 10% zniżki na pełnopłatne pobyty lecznicze i hotelowe w obiektach szpitalno – sanatoryjnych Spółki dla osób dorosłych (nie dotyczy tzw. ofert specjalnych w:

- Szpitalu Uzdrowiskowym Nr IV „Dom Zdrojowy”,

- Łazienkach Uzdrowiskowych Nr 1,

- Sanatorium Uzdrowiskowym „Grażyna”.

2. 10% zniżki na normalne bilety wstępu do:

- Zabytkowej Warzelni Soli,

- Groty Solankowej,

- na trasy widokowe,

22. VIVI NAILS Agnieszka Zakopiec,

ul. Obrońców Lwowa 9 B, 56-100 Wołów,

Kontakt tel.: 724 113 389, F.B. vivi nails.

Oferuje:

1. 10% zniżki na usługi kosmetyczne,

2. 5 % na usługi pielęgnacyjne.

Organizuje pokazy i prezentacje w zakresie pielęgnacji paznokci, rąk i twarzy.

Dodano: Czwartek, 22 sierpnia 2019